Friday, October 23, 2015

Chuẩn bị bước vào các bài tập Asana nhóm 2

Chuẩn bị gì trước khi tập Asana nhóm 2

asana-nhom-2
Sau khi đã nghiên cứu và thực hành các tư thế asana nhóm 1, ít nhiểu bạn cũng đã làm quen với những tư thế đó, bạn hãy nghiên cứu và thực hành nhóm 2 mới này.
Nhóm này thay cho nhóm đầu tiên và khi bạn đã thực hành nhuần nhuyễn nhóm 1 rồi tì từ nay bạn sẽ chỉ bắt đầu một buổi tập như sau:
Trước buổi tập:
Ngồi hoặc quì theo tư thế A2 hoặc A10. Một lát, thay thở thường bằng thở sâu (Ujjayi).
Sau đó nằm nghỉ (A1) một lát. Thở thường.
Chuẩn bị: thở sâu và duỗi nhẹ toàn thân.
Làm động tác vươn thứ nhất A3
Sau một lát nghỉ hoàn toàn A1, chuyển sang động tác vươn thứ hai A4
Hoàn thành tư thế vươn A4 và nghỉ hoàn toàn A1.
Ghi chú:
Trừ khi ở nhóm tư thê đứng mà các bạn sẽ thấy trong những bài sau, các bạn hãy bắt đầu mỗi buổi tập như trên nhé!
Asana nhóm 2, và các bước chuẩn bị một bài tập yoga

Hãy gõ Tiếng Việt có dấu
EmoticonEmoticon