Showing posts with label Asana3. Show all posts
Showing posts with label Asana3. Show all posts

Friday, January 8, 2016

Tư thế cái cung Dhanurasana A20


Dhanur là cái cung (trong tiếng Phạn)

Chuẩn bị

Nằm sấp, trán sát đất, co đầu gối lại để tay nắm lấy cổ chân
(hình A20 a)
tu-the-cai-cung-dhanurasana-A20
A20a

Thực hành

Thở ra sâu và đẩy hai chân về phía sau. Hai chân trở thành đòn bẩy để nâng người lên. Hai tay căng thẳng. Do sức đẩy của hai chân ra sau và lên cao, tùy theo sự mềm dẻo, bạn sẽ giống như cái cung, chỉ có bụng là sát đất. Đầu ngửa hết sức về phía sau, hai đầu gối giạng, hai ngón chân cái chạm nhau (hình A20a)
Đọc tiếp

Monday, January 4, 2016

Tư thế con châu chấu A19

A19 TƯ THỂ CON CHẦU CHẨU
(Salabhasana)
Tên gọi đúng như hình dáng của tư thế
Chuẩn bị
Nằm sấp, tay duỗi dọc theo chân, trán chạm đất (thở ra).
Thực hành
Mũi, đầu, ngực, chân và tay cùng đưa lên sau càng cao càng tốt. Chỉ riêng bụng chịu sức nặng của toàn thân. Cơ mông và cơ đùi co cứng.
tu-the-con-chau-chau-A19
Giữ yên
Càng lâu càng tốt. Thường là khó được lâu.
Đọc tiếp

Sunday, December 20, 2015

TƯ THẾ BỘ TỊCH HAY DẤU ẤN (Maha mudra) A18

Phải thấy là dịch cho sát nghĩa một chữ Phạn thật là khó. “Mudra” có nghĩa là con dấu, sự chốt tỏa, dáng điệu (geste) tùy theo từng dịch giá.

TƯ THẾ BỘ TỊCH

Chúng ta không sở nhầm lẫn mà dùng nghĩa "dáng diệu" hay "bộ tịch” vì rõ là phù hợp. Tuy nhiên chúng tôi xin báo trước là cái “điệu bộ” đó liên quan đến sự rèn luyện ngoài tầm với của chúng ta. Nó đóng lại 9 cửa mở của thân thể (bạn đếm xem, đúng là 9). Nhưng lúc này ta không ở giai đoạn đó nên hãy bằng lòng với những hiệu quả ở tầm mức chúng ta, tức “điệu bộ”chứ không phải là những "cửa"phải chốt đóng.
Đọc tiếp