Showing posts with label Thiền. Show all posts
Showing posts with label Thiền. Show all posts

Wednesday, September 22, 2021

Thiền buông thư chữa lành

Bài thiền buông thư giúp giảm căng thẳng 

Dành một chút thời gian mỗi ngày và mỗi buổi một tuần tắm nắng tận hưởng thiền buông thư để xả bỏ hết các căng thẳng trong cơ thể giúp cơ thể chữa lành tự nhiên
Đọc tiếp