Tuesday, November 17, 2015

TƯ THẾ CON CÁ (Matsyasana) A16

TƯ THẾ CON CÁ
Tên thì như thế nhưng liên quan rất ít với con cá (Matsy) trừ trường hợp nếu ở dưới nước thì tư thê này có thể giúp cho bạn nổi bập bềnh.
Chuẩn bị
Ngồi, hai tay duỗi thẳng, đặt hai cánh tay xuống đất phía sau mình.
Đọc tiếp

Monday, November 9, 2015

Tư thế Cái Cày A15 (Halasana)

Gọi như thế vì tư thế này giống cái cày, nhưng đây là cái cày cổ xưa.
Chuẩn bị
Nằm ngửa, hai bàn tay úp trên mặt đất, cằm sát ngực (quan trọng).
Đọc tiếp

Thursday, November 5, 2015

Tư thế Toàn Thân Sarvangasana A14

A14 - Tư thế TOÀN THÂN (TRỒNG NẾN)
Dù hình thức bên ngoài hầu như giống tư thế lộn ngược, ở nhóm một, nhưng sắc thái của tư thế này bổ sung hiệu quả đáng kể so với tư thế trước. Sarva và Anga có nghĩa là tất cả chân và tay hoặc toàn thân vì tất cả bộ máy cơ thể đều phải đụng tới.
Đọc tiếp

Tuesday, November 3, 2015

Tư thế VƯƠN PHẤN TRÊN - A13 (Purvottasana)

A13 - VƯƠN PHẤN TRÊN
(Purvottasana)
Tư thế này như tên gọi, tiếp theo tư thế trước A12, không phải để xoá hiệu quả mà là để bổ sung cho A12. Parva nghĩa là hướng Đông cũng như Paschima nghĩa là hướng Tây và Ottana có nghĩa là vươn rộng.
Đọc tiếp

A12 VƯƠN PHẦN DƯỚI Paschimottasana

Tư thế này có nhiều cách khác nhau ở một số chi tiết. Chúng tôi chọn cách đầy đủ nhất, dễ nhất và cũng có hiệu quả nhất.
vuon-phan-duoi-paschimottasana-A12
Đọc tiếp

Monday, October 26, 2015

Tư thế vươn vặn A11

A11 - VƯƠN, VẶN
tu-the-vuon-van-A11
Hình A11
Chuân bị
Nằm ngửa tay duỗi ngang thẳng với vai (cùng với cả thân thành chữ thập), bàn tay úp trên mật đất. Đầu ngoảnh sang phải.
Đọc tiếp

CĂNG CƠ TOÀN BỘ

LỜI KHUYÊN CỦA MỘT GURU
(Guru: sư phụ - thầy tinh thần Ân Độ)
Trong một buổi tập Yoga, một sư phụ hỏi môn đồ:
“Theo ý trò, trong trường hợp không có đủ thời gian để tập một buổi đầy đủ thì có bài tập nào có thể thay thế?”.
Số đông trả lời: “Chào mặt trời”. Những người khác nói: thay bằng thở sâu hoặc bằng 4 tư thê chính.
Người thầy nói:
“Rất đúng!“ “Chào mặt tròi” thì tuyệt rồi nhưng để cho cơ thế các trò tràn đầy sinh lực và phục hồi cơ bắp mau chóng, còn có phương pháp kỳ diệu hơn.
Và sư phụ phổ biến bài tập sau:
Đọc tiếp